Firesafe deler årlig ut pris for beste bacheloroppgave innen brann

I 2014 ble oppgaven 
«Normal praksis for fastsetting av sikkerhetsnivå ved norske veitunneler» utført av Niclas Berlin Nilssen premiert. Les oppgaven her: Normal praksis for fastsetting av sikkerhetsnivå ved norske veitunneler

Oppgavens tema samt resultat er høyaktuelt i forhold til myndighetenes fokus og målsetning. Den tar opp viktige momenter som vil bedre måloppnåelsen til myndighetene slik juryen ser det. Studenten drøfter og reflekterer meget bra i sammenligningen av regelverk og dagens praksis, noe som vitner om et høyt engasjement for temaet. Oppgaven er godt gjennomarbeidet og inneholder samfunnsmessige viktige forslag til utbedringer, noe som imponerte jurien.

Høgskolen Stord Haugesund (HSH) og Firesafes ekspertgruppe kårer hvert år beste bacheloroppgave innen brann. Kristian Grimstvedt ved HSH og Erlend Hansen fra Firesafe har gjennomgått de fire hovedprosjektene.

Her er juryens begrunnelse: 
Oppgaven er svært grundig gjennomarbeidet og holder et språk som vitner om stor modenhet hos studenten. Det er gjort særdeles grundige undersøkelser i et regelverk som fremstår som kanskje ikke akkurat det mest «spenstige», og sammenstillingen av de ulike regelverkene er meget bra satt opp imot hverandre.