Fra 1. juni 2019 gikk Firesafe inn som 100% eier i Bra‐Tek. Alle ansatte i Bra‐Tek har valgt å være med videre og driften av selskapet vil i stor grad være uendret.

Det eneste du som kunde skal merke er at faktura for utførte tjenester vil ha en litt annen «heading.» Alle eksisterende avtaler er ønsket videreført på uendrete betingelser og vi i Bra‐Tek vil framover
jobbe for at vårt styrkede samarbeid med Firesafe vil gjøre at vi får et enda bredere tjenestetilbud til våre kunder.

Har du spørsmål? Kontakt
Dan Spiro
Prosjektleder
Mobil: 906 60 926
Mail: dan.spiro@firesafe.no