Firesafe kan tilby heldagskurs i brannforebygging, som gir påkrevet opplæring etter Brannvernloven. Det kreves en dokumentasjon for at din brannvernrepresentant har fått den nødvendige opplæringen og brannkurs som kreves for at oppgaven kan bli ivaretatt.

Mål ved et brannkurs i brannforebygging hos Firesafe

Målet er å gi eier og representant en full oversikt av deres ansvarsområder ved forebyggende brannvern, brannforebygging, oppgavefordeling ved en brannsituasjon, og gjeldene lover og forskrifter.

Vi vil gå igjennom:

  • Brannstatistikk/ brannårsaker
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Passive og aktive brannverntiltak
  • Branndokumentasjon
  • Internkontroll/ risikokartlegging/ ansvar
  • Øvelse og opplæring
  • Tilsyn

Les mer om vårt brannforebyggingskurs her.

Flere brannkurs

Vi kan også tilby brannkurs i:

Varme arbeider

Dette er kurset for arbeidere som ofte er i direkte kontakt med varme, og gjennom dette kurset vil du sikre grunnleggende brann- og sikkerhetsfaglig kompetanse. Dette er en viktig forutsetning for å drive varme arbeid på en trygg måte. 

Slokkøvelse

Brannkurset som gir deg kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved branntilløp, i tillegg til at du får ferdigheter i bruk av håndslokkeapparater

Førstehjelp/hjertestarter

Her gir vi deg kunnskapen og ferdighetene i hvordan du skal behandle en livstruende situasjon, og vi ønsker å motivere kursdeltagerne til å hjelpe andre uansett situasjon.

Branntetting

I løpet av dette brannkurset, vil du lære mer om hva branntetting er, hvorfor det er viktig, og hva du kan gjøre selv for å branntette ditt bygg i henhold til brannforskrifter. 

Brannsymposium

Få med deg de viktigste krav, oppdateringer og endringer innen for brannsikkerhet. Les mer om hvorfor brannsymposium er viktig.

Kontakt oss i dag!

Brannkursene vil bli holdt av dyktige og erfarne kursledere, og de er et viktig forum for økt kompetanse og oppdatert kunnskap. Vi kan også tilby driftsinterne kurs.