Endringer for fremtidens samfunn - Det eneste som er sikkert, er at ting forandrer seg. Vi har kortsiktige svingninger som finanskrise, oljeprisfall, bonanza i boligpriser og deretter prisfall. Vi har langsiktige trender som globalisering, urbanisering, miljø, delingsøkonomi, og en befolkning som vokser og blir eldre.

Myndighetene vil at vi skal bo og jobbe tettere, reise mer kollektivt og leve lengre hjemme. Dette påvirker måten vi bygger på, krav til bygninger og krav til sikkerhet. I 2016 kom revidert Forskrift om brannforebygging som tydeliggjør eiers og brukers ansvar. Første juli i år trådte TEK 17 i kraft. Kanskje ikke de store endringene for brannsikkerhet, mer en tilpasning til endringer i samfunnet og nye krav. Samtidig er det de valgene vi tar, både små og store, som avgjør hvordan vi møter forandringer og nye utfordringer. 

Se programmet her

På årets Brannsymposium går vi gjennom hva som er nytt og viktigst i Forskrift om Brannforebygging og TEK 17, og hva det betyr for arbeidet med brannsikkerhet. Vi ser på hvilke muligheter som finnes ved ombygginger og oppgradering av eksisterende bygg, og hvilke praktiske og forskriftsmessige utfordringer vi må forholde oss til.

Et trekk ved dagens utvikling er større og mer profesjonelle aktører og hyppige eierskifter. Hva betyr dette for brannvernarbeidet i en større organisasjon, og hva er viktig når en eiendom skifter eier? Dette er blant temaene som belyses på årets Brannsymposium.

Årets konferanse har dyktige foredragsholdere med ulik kompetanse, erfaring og ståsted i den brannfaglige diskusjonen. Vi vil at årets Brannsymposium skal bringe det brannforebyggende arbeidet videre mot bedre, sikrere og mer lønnsomme bygg i en verden som er i forandring.

Velkommen til årets Brannsymposium!