Nå blir det enda enklere å få ferdigkapp, både av Fireprotect og harde plater. Den nye maskinen sikrer rask håndtering og distribusjon til byggeplass. For større prosjekter er det også enkelt å sortere ulike etasjer/størrelser på pall.

Fordeler ved å benytte pre-kapp:

  • Effektivt på byggeplass
  • Eksakte kappemål/snitt
  • Ikke behov for kappeutstyr på byggeplass
  • Ren byggeplass
  • Minimum svinn av materialer
  • Sortering pr. etasje for større bygg
  • Tidsbesparende i alle ledd
  • Stor økonomisk gevinstMaskinen har et eget optimaliseringsprogram for maks utnyttelse av plater og derav minimum svinn. Programmet gir også en god indikasjon på produksjonstid for kappeordrene.

Den nye maskinen takler både myke og harde materialer (f.eks. treverk, metall, gips) på størrelser opptil 3200x3200mm.

Firesafe tilbyr pre-kapp til eksterne kunder og egne entreprenøravdelinger.