Fra 1. juni 2019 overtok Firesafe aksjeposten i Drammen-selskapet Bra-Tek, som siden 2015 har vært et datterselskap av Nortronik. Alle ansatte i Bra-Tek følger med til Firesafe og vil inntil videre drive virksomheten videre fra samme lokasjon og fortsatt under nesten samme navn.

Bra-Tek har i over 20 år vært en betydelig leverandør av brannsikkerhet i region Drammen, med dyktige dedikerte ansatte. Selskapet har i årenes løp hatt en svært lojal kundebase med over 400 bedriftskunder, så vel som mange private kunder. Tjenestetilbudet er salg av slokkeutstyr, førstehjelpsutstyr, samt utstrakt kursvirksomhet innenfor brannsikkerhet.

Firesafe planlegger å samlokalisere virksomheten med allerede etablert Firesafe-avdeling i regionen og på samme tid bygge på de ansattes kompetanse. Vi vil også nå kunne tilby alle nye og eksisterende kunder et bredere spekter av tjenester og produkter.

Det er Per Eliassen som skal lede Firesafe videre satsning fra Drammen til Kristiansand, han har 20 års erfaring fra bransjen og som har ledet og driftet avdelinger for Firesafe både i Østfold og Oslo de siste årene med stor suksess.

Firesafe / Bra-Tek vil inngå i konsernets forretningsområde Kontroll & Service, som i dag er markedsleder innenfor kontroll av manuelt slokkeutstyr i Norge, og som i tillegg leverer automatiske gass-slokkesystemer, etterlysende ledesystemer og FG-kontroll av sprinkler.

-Det er et stort potensial for Firesafe i sør-regionen og jeg ser virkelig frem til oppgaven med å utvikle vår nye avdeling i Drammen, samtidig skal vi jobbe for en stadig mer lokal tilstedeværelse videre sør i regionen. Firesafe har de siste årene investert mye i å utvikle nye teknologiske løsninger og systemer, slik at våre kunder skal få en bedre oversikt, færre kontaktpersoner, raskere dokumentasjon og gjerne sømløs integrasjon til deres egne systemer, sier Per Eliassen avdelingsleder for nyetablert avdeling sør.

Om Nortronik
Nortronik AS har hovedkontor i Førde og avdelingskontor på Lillestrøm. Nortronik er en totalleverandør innen brannvern, brannalarmanlegg, røykdykking og slokkeanlegg for brannslukking med gass. Organisasjonen består av 24 ansatte med bred og variert kompetanse på fagområder som brannvern og brannsikkerhet. Nortronik har en årlig omsetning på MNOK 48 (2018).

Om Firesafe
Firesafe er Nordens største selskap innen brannsikring, og Norges ledende aktør innen brannteknisk rådgivning og installasjon, samt kontroll og service av branntekniske installasjoner.  Firesafes verdier er kompetent – profesjonell – engasjert. Markedsområdene er bygg og tunnel. Firesafe Energy er datterselskap med markedsområde offshore/marine. Hovedkontoret er i Lørenskog utenfor Oslo. Firesafe har blant annet sentral godkjenning for prosjektering og kontroll brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt overordnet ansvar utførelse av bygninger i tiltaksklasse 2. Selskapet har kontorer i de fleste større byene i Norge, Danmark, Sverige og Finland.  Firesafe ble etablert i 1981 og konsernet har 660 ansatte og en årlig omsetning på MNOK 820.

Kontaktinformasjon ved spørsmål:
Tekst: avdelingsleder Per Eliassen, per.eliassen@firesafe.no  tel 940 29 758
Bilde: grafisk designer Joakim Smångs, joakim.smangs@firesafe.no, 92 43 40 10b