Oslo Brann- Og Redningsetat har utarbeidet en rapport rundt utfordringene med grillbranner i restaurantbransjen. Evaluering av branner i forbindelse med griller/ovner viser at brannene oppstod på grunn av mangel på kunnskap, feil ved installasjon, feil bruk, eller også ofte en kombinasjon av disse. I første omgang ble det kun sett på griller/ovner som bruker fast brensel. Etter evaluering av flere kjøkkenbranner i restauranter ser man ogå at griller/ovner som bruker gass som brensel også medfører en forhøyet risiko for brann.

Firesafe leverer automatiske brannslokningsanlegg for kjøkken som detekterer og slokker både i stekesone, samt i ventilasjon.

Les hele rapporten her