God brannsikkerhet handler om systematisk planlegging og arbeid i alle faser av byggets levetid fra prosjektering til bygging og drift. Årets Brannsymposium ønsker å gi deg mer kunnskap og flere tanker om veien videre for bedre brannsikkerhet for ditt bygg og din virksomhet.

I år arrangeres Brannsymposium for 13. gang. Aktører fra ulike deler av bransjen, eiere, entreprenører, brukere, myndigheter og konsulenter, samles for gjensidig læring og diskusjon av aktuelle problemstillinger innen brannsikkerhet.

NOEN AV TEMAENE ER:
/ Når er brannsikringsarbeider i eksisterende bygg søknadspliktige?
/ Riktig bestilling gir bedre resultat - krav til bestillerkompetanse
/ Tilsyn som virkemiddel for økt brannsikkerhet
/ Brannvernlederen er død, leve brannvernlederen!
/ Taktil merking - nye krav i TEK17
/ Ventilasjon og brann
/ Får du det bygget du har bestilt? Hvordan sikre samsvar mellom prosjektering og ferdig bygg?
/ Høyhus i massivtre – utfordringer og muligheter i forhold til brann
/ Etterlysende ledesystemer

TIL PRISER OG PÅMELDING