Hvilke prosjekter/oppgaver deltok du på?
I perioden jeg har vært på consulting avdelingen i Bergen har jeg fått være med på mye. Jeg har blant annet vært med på risikovurdering av sommerfesten til Åsane storsenter, laget brannkonsept med tegninger til driftsstasjon på Meland, Strandgata 58 i Florø og Strandkaien 6 i Bergen. Til disse prosjektene har jeg vært med på interne møter samt noen eksterne prosjekteringsmøter.

Utenom prosjektene har jeg vært med på brannrunder på forskjellige bygg der vi har sjekket rømningsveier, manuelt slokkeutstyr osv.

Var det noe du fikk ny kunnskap om – noe du ikke visste fra før?
Gjennom praksisperioden har jeg fått mer kunnskap om hvordan en hverdag som branningeniør er og hvordan de jobber. Ved å få gjøre ting selv, med god hjelp og veiledning fra resten av kontoret, har jeg fått mer kunnskap om prosjektering og de oppgaver en branningeniør gjør. Man lærer mye på skolen, men man lærer enda mer ved å få prøvd seg ute i arbeidslivet gjennom en praksisperiode.

Var det noe du så/opplevde som du kommer til å bli mer opptatt av framover?
Noe av det jeg har blitt fortalt flere ganger som jeg kommer til å ta med meg videre som en fin huskeregel er at det er forskjell på å gjengi teknisk forskrift og det å anvende teknisk forskrift. Et godt samarbeid med de andre fagfeltene er viktig for å få best mulig resultat.

Hva var best med uken?
Det beste med perioden var å få gjøre ting selv, kjenne på det å jobbe som en branningeniør. Ellers har jeg blitt tatt godt imot av de andre på kontoret og fått god hjelp og veiledning til de oppgaver jeg har gjort. Det har gjort at det har vært en kjekk periode.

Var det noen utfordringer?
Det har vært mye nytt å lære og sette seg inn i. Så det har blitt en del spørsmål, men med god hjelp fra de andre på kontoret har det gått veldig fint. Det å få gjøre ting selv for så å få en gjennomgang har vært veldig lærerikt.

Vi takker Mathias for en super innsats i Firesafe, vi gleder oss til å følge ham videre på veien mot Branningeniørtittelen:)

Mathias går 2 året på branningeniørstudiet ved HVL campus Haugesund. 5 semester (høsten 3 året) på branningeniør studiet har de valgfag der de kan velge mellom blant annet beredskapsledelse, matte 3 og praksis i ingeniørstudiet. Mathias valgte praksis i ingeniørstudiet hos Firesafe.