Internt fagbrev i passiv brannsikring

Tilbud til montører

I vår bransje er det behov for både mer konkret opplæring og kompetansebevis. For å sikre at du som montør i Firesafe har riktig forståelse for betydningen av passiv brannsikring på et bygg, har vi utviklet et studium med utgangspunkt i dagens lover og forskrifter. Det gjør deg i stand til å ivareta all utførelse av passiv brannsikring på bygget i henhold til myndighetenes krav. I tillegg får du dokumentert din fagkompetanse og erfaring.

Fagbrevet omfatter bygningsfysikk, brannteori, tegningsforståelse, byggsak og forskrifter, materiallære og montasjeteknikk, kommunikasjon og kundebehandling, og ikke minst rutiner omkring helse, miljø og sikkerhet. I tillegg avlegges det en praktisk fagprøve.

Kurset følger samme opplegg som et offentlig fagbrev som privatist, og har syv moduler. Undervisningen baseres på selvstudium. Det er 1-2 samlinger med undervisning per modul, og oppstart hver vår.

Er du interessert? Ta kontakt med din avdelingsleder.