Hovedproduktet var branntetting av gjennomføringer i brannskiller.

Gjennombruddet kom med branntetting av Frogner telesentral og Norges Bank i 1984. Senere på 1980-tallet kom de første byggene med bærekonstruksjoner i stål, og brannbeskyttelse av stål ble et nytt satsingsområde. I 1987 startet Firesafe opp i Århus i Danmark og senere i København.

I 1990 ble Protan kjøpt opp av Norsk Hydro, og Protan Brannsikring skiftet navn til Firesafe AS og ble en del av Hydro Care. I 1991 ble Forebyggendeforskriften (FOBTOB) vedtatt. Den definerte eiers ansvar for brannsikkerheten i et bygg på en tydelig måte. Firesafe opprettet en rådgivningsavdeling for å møte det økte behovet for brannteknisk rådgivning til bygningseiere.

I 1993 bestemte Norsk Hydro seg for å fokusere på sine kjerneområder, og Firesafe ble solgt til ledelsen i selskapet og Moelsa Industrier, den tidligere hovedeieren i Protan AS som var eiet av familien Ameln. Årene frem mot 2000 var preget av sterk vekst i byggeaktiviteten i Norge, og Firesafe hadde en positiv utvikling både i omsetning og lønnsomhet. I 1998 økte Moelsa Industrier sin eierandel til 85 % i Firesafe. De neste årene frem mot 2004 ble imidlertid utfordrende for Firesafe som følge av nedgang i markedet og flere store, krevende prosjekter.

I 2004 kjøpte Firesafe opp GPG Fire Systems i Sverige. GPG var produsent av GPG branntettemasse og hadde vært Firesafes hovedleverandør av dette produktet siden midten av 1980-tallet. GPG hadde også utførende avdelinger i Stockholm og Lund som nå er avdelinger i selskapet Firesafe Sverige AB.

På slutten av 2004 ble Firesafe et 100 % eiet datterselskap av Moelsa Industrier, og Morten Ameln tok samtidig over som adm. direktør i Firesafe AS. Dette ble begynnelsen på en sterk vekstperiode for Firesafe. Firesafe er i dag markedsleder i Norden innen sine områder. I 2010 kjøpte Morten Ameln ut Firesafe fra Moelsa Industrier og er nå eneaksjonær i selskapet.

Firesafe fremstår i dag som en totalleverandør innen brannsikring med tjenester innen brannteknisk rådgiving, utførelse, installasjon, kontroll, service og salg av spesialprodukter innen brann. Firesafe-konsernet omsetter for om lag 1 mrd NOK og har mer enn 800 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. De siste årene har selskapet kjøpt flere bedrifter som har tilført nye markeder og kompetanse. Høsten 2017 ble Kidde Sweden AB (nå Firesafe Sverige AB) og Kidde Finland OY (nå Firesafe Finland OY) en del av Firesafe konsernet. 

Det er utviklet egne patenterte løsninger innen markedsområdene tunnel og offshore/marine.

Firesafe har ambisjoner om ytterligere vekst i Norden gjennom oppkjøp og intern utvikling. Målet er å være blant de ledende fagmiljøene innen brann i Norden og bidra aktivt i utviklingen av det brannforebyggende arbeidet i samfunnet. Selskapet har en tydelig visjon om å bidra til et tryggere samfunn.