Her har vi samlet lenker til andre nettsider som kan inneholde relevant informasjon i deres arbeid med brannsikring. 

 

Faguttrykk på nett, www.kbt.no/

Lovdata, www.lovdata.no

Dibk (Direktoratet for byggkvalitet), www.dibk.no

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), www.dsb.no

Internkontrollforskriften, www.arbeidstilsynet.no

Sikker Hverdag www.sikkerhverdag.no

NBLF (Norsk brannbefals landsforbund), www.nblf.no

Oslo brann- og redningsetat, www.oslo.kommune.no/brann

NBF (Norsk brannvernforening), www.brannvernforeningen.no

RISE Fire Research, www.risefr.no

Skadeforebyggende forum, www.skafor.org

BFO (Brannfaglig fellesorganisasjon), www.bfobrann.no

Brennaktuelt (fagportal), https://brennaktuelt.no/

DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), www.dbi-net.dk

CFPA-E (The Confederation of Fire Protection Association), www.cfpa-e.eu

NFPA (National Fire Protection Association), www.nfpa.org