Med kreativt og løsningsorientert samspill har resultatet blitt et nytt, fantastisk og brannsikkert bygg.

En tungt belastet etasje hengende i stag festet i bærende konstruksjoner høyere opp, to kinosaler som nærmest kan sammenliknes med en skråstilt boks forankret til fjell for ikke å velte, seks tonn tunge trapper i stål og betong også hengende i stag, gjorde prosjekteringen uvanlig utfordrende. Jordskjelveksperter ble også hyret inn til de utradisjonelle bærekonstruksjonene.

Her har flere av våre montører hatt sin daglige arbeidsplass i lang tid, og det har selvfølgelig gått med store mengder GPG og andre tettemasser. Vi har brannbeskyttet betydelige mengder stål, samt montert branndører og brannporter. Samarbeidet med oppdragsgiver Martin M. Bakken AS og de andre underleverandørene har vært svært hyggelig og til tider hektisk og intenst som naturlig er når så mange aktører er i sving samtidig! Med kreativt og løsningsorientert samarbeid har resultatet blitt et nytt, fantastisk, moderne og brannsikkert bygg.

Dette vil du finne i det nye kulturhuset:

 • biblioteket
 • kulturskole
 • Hamar kino, med to nye kinosaler
 • konsert-/teatersal
 • musikkverksted
 • øvingslokaler for kor, korps, dans og teater
 • konferansesal
 • Musikk i Hedmark (øvingsrom, kontorer)
 • Hedmark og Oppland musikkråd (kontorer)
 • Teater Innlandet (prøverom, lager, verksteder, kontorer)
 • kafè

Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten, København

Pris: 697 millioner kroner
Hovedentreprenør og vår oppdragsgiver: Martin M. Bakken AS
Oppstart: September 2011
Ferdigstillelse: November 2013
Offisiell åpning: 14.–16. mars 2014

Dette har blitt Hamars nye storstue som ruver elegant i bybildet – virkelig et bygg å være stolt av!

 

Foto: Tegnestuen Vandkunsten