Brannsikkerhet – Overtakelse og drift

Fordypningskurset er et todagers kompetanseprogram i brannsikkerhet. Det faglige programinnholdet er todelt, dag 1 har fokus på dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen. Dag 2 fokusere på brannsikkerhet i etablerte bygg.

Velg mellom:

  • Fysisk oppmøte
  • Følg undervisningen live på nett
  • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.

Tid og sted:

Dag 1: 16. november 2023 kl 10-16

Dag 2: 17. november 2023 kl 9-16.

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4 Oslo.

Det faglige programinnholdet er todelt:

1. Dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen
2. Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen

Målgrupper dag 1: Eiendoms- og driftssjefer hos byggeiere og forvaltningsselskap,  prosjektledere hos eiendomsbesittere som er med i byggeprosjekter.

Målgrupper dag 2: Samme som dag 1 samt også for driftsledere og vaktmestere/driftsteknikere, driftspersonell hos virksomhet som leier mange bygg, styret i borettslag/sameier. Dette er aktuelt for alle som drifter bygg og har overordnet ansvar for brannsikkerheten.