Brannsikkerhet – overtakelse og drift

Kurs i brannsikkerhet 3.—4. juni 2024

Dette fordypningskurset er et todagers kompetanseprogram innen brannsikkerhet. Det faglige programinnholdet er todelt, hvor dag 1 har fokus på dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen, mens dag 2 fokusere på brannsikkerhet i etablerte bygg.

Velg mellom:

 • Fysisk oppmøte
 • Følg undervisningen live på nett
 • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.

Tid og sted:

Dag 1: 3. juni 2024 kl 10-16

Dag 2: 4. juni 2024 kl 9-16.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget.

Det faglige programinnholdet er todelt:

 1. Dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen
 2. Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen

Målgrupper dag 1: Eiendoms- og driftssjefer hos byggeiere og forvaltningsselskap, prosjektledere hos eiendomsbesittere som er med i byggeprosjekter.

Målgrupper dag 2: Samme som dag 1 samt også for driftsledere og vaktmestere/driftsteknikere, driftspersonell hos virksomhet som leier mange bygg, styret i borettslag/sameier. Dette er aktuelt for alle som drifter bygg og har overordnet ansvar for brannsikkerheten.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 11 000,- pr. deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Program dag 1:

Dokumentasjon i en overtakelsesfase – bestillerkompetanse

Lover og forskrifter. Byggets forutsetninger

  • Brannkonsept med tegninger og dokumentasjon på eventuelle fravik

  • Risikoklasse og brannklasse

Får eier det som er bestilt i brannkonseptet?

  • Detaljprosjektering og dokumentasjon på branntekniske installasjoner

  • Eksempler; ledesystem, røykventilasjon, manuelt slokkeutstyr, evakueringsplaner, rømningsplaner, låser på dører i rømningsvei.

Ferdigattest/brukstillatelse

  • Ferdigbefaring/idriftsettelsesrapporter/tester individuelt og fullskala

  • Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold, beskrivelser i FDV-dokumentasjon

Leveranse brannalarmanlegg

  • Detaljprosjektering

  • Alarmorganisering

  • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)

Leveranse sprinkleranlegg

  • Detaljprosjektering

  • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)

Program dag 2:

Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen:

Lover og forskrifter etablerte bygg

 • FOB og internkontrollforskriften

Krav til dokumentasjon av brannsikkerheten

 • Byggets forutsetninger/bruk
 • Branntekniske plantegninger/brannkonsept

Tilstandsvurdering

 • Hva utløser krav/behov til en tilstandsvurdering?
 • Bruksendring/ombygging og byggesak
 • DD rapport

Ansvarsfordeling eier/bruker

 • Hvem har ansvaret
 • Samordning av brannvernarbeidet
 • Øvelse/opplæring

Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold

 • Risikovurdering
 • Internkontrollforskriften
 • FDV-dokumentasjon

Bygningsmessig brannsikring

 • Krav og løsninger
 • Mangelfull brannsikring, eksempler
 • FDV-dokumentasjon

Våre lærekrefter: