Brannvernleder på Teams 14.06

Medarbeider viser på tavle

Dato: 14.06.2023 – 09:00 til 15:00

Sted: Teams – der du er

Pris: 2 800kr

Målgruppe: Ansvarlige ledere for brannvernet, verneledere og annet HMS-personell i offentlige og private virksomheter som er registrert som særskilte brannobjekt og andre med oppgaver rettet mot brannsikkerhet, branndokumentasjon og ved branntilsyn.

Kursinnhold:

  • Brannforløp og brannårsaker
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Hvem har ansvar for hva
  • Brannteknisk dokumentasjon
  • Tilsyn
  • Aktiv og passiv brannsikring
  • Rømningsveier
  • Øvelse og opplæring
  • Manuelt slokkeutstyr