Brannvernlederkurs 24.10.2023

Dato: 24.10.23

Tid: 09.00 – 15.00

Sted: TEAMS

Pris: kr 2800 ,-

Å ivareta brannsikkerheten godt nok krever riktig kunnskap. Firesafe sitt nettkurs Brannvernleder gir nødvendig opplæring og kunnskap til eier og bruker, eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

  • Målgruppe: Ansvarlige ledere for brannvernet, verneledere og annet HMS-personell i offentlige og private virksomheter.
  • Mål: Gi eiers og brukers representant den nødvendige innsikt om deres plikter innen brannforebygging- og ansvar, gjeldende lover og forskrifter samt den enkeltes ansvar ved forebyggende brannvern.
  • Innhold: Brannforløp og brannårsaker, lovverk, ansvarsfordeling, brannteknisk dokumentasjon, rømningsveier, brannsikring og slokkeutstyr.
  • Varighet: 6  timer