Brannvernlederkurs – TEAMS 23.04.24

Dato: 
23.04.2024

Tid: 
09.00 – 15.00

Sted: 
TEAMS

Pris:
kr 2 800 ,-

Varighet: 
6 timer

Webinar brannvernledelse
Å ivareta brannsikkerheten godt nok krever riktig kunnskap. Firesafe sitt nettkurs, Brannforebygging, gir påkrevet opplæring og kunnskap til eier og bruker, eller andre i roller knyttet til brannvern og HMS.

Målgruppe:
Kurset er rettet mot drifts- og sikkerhetsansvarlige, HMS-ledere og andre ansvarlige for brannsikkerhet i bedrifter som ønsker å forbedre sine kunnskaper innen brannvernledelse, internkontroll og revisjon.

Mål:
Formålet med kurset er å gi eiers og brukers representant den nødvendige innsikt om deres plikter innen brannforebygging og ansvar, og gi deltakerne en grundig forståelse av lovverket innen brannsikkerhet. Deltakerne skal også få en forståelse av hva risiko er, hvem som har ansvar og hvordan man kan redusere risiko i bedriften

Kursinnhold:

  • Brannforløp og brannårsaker
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Hvem har ansvar for hva
  • Brannteknisk dokumentasjon
  • Tilsyn
  • Aktiv og passiv brannsikring
  • Rømningsveier
  • Øvelse og opplæring
  • Manuelt slokkeutstyr