Førstehjelpskurs 16.10.23

Når sekundene teller…

Grunnkurs i førstehjelp gir dine ansatte kunnskapen de trenger for å potensielt redde liv når sekundene teller.

Kurset er delt i to moduler: Ved booking av kurset sendes det ut et e-læringskurs som varer i 20 minutter, og den praktiske delen gjennomføres i våre lokaler på Lørenskog.

Kursbevis vil bli sendt ut etter gjennomført e-læring og praktisk del.

Målgruppe: Ansatte og øvrige brukere av bygg

Mål: Etter kurset skal deltakeren ha fått tilstrekkelig kunnskap til å kunne forminske risiko for- og konsekvenser av skader, uhell og ulykker gjennom teoretisk førstehjelp, og praktisk øvelse på hjerte- og lungeredning, samt bruk av hjertestarter.

Innhold:

  • Hva er førstehjelp
  • ABC – regelen
  • Varslingsrutiner
  • Bevisstløshet og brystsmerter
  • hjerte- og lungeredning
  • Hjertestarter

Tid: E-læring: 20 minutter + praksis-del: 1 time.

Sted: Robsrudskogen, Lørenskog

Pris: Kr 950,- per deltager