Praktisk slokkeøvelse

Medarbeider i brannuniform som bruker et slokkeapparat

Dato: 17.06.2022 – 14:00 til 15:00

Sted: Kanalveien 105, 5068 Bergen

Pris: 900kr

Påmeldingsskjema

PÅMELDING
FORNAVN
ETTERNAVN
FIRMANAVN
ORGANISASJONSNUMMER
EPOST
FØDSELSDATO
KONTAKTPERSON (VED PÅMELDING AV FLERE)
MOBILTLF
FAKTURAADRESSE
POSTNR OG STED
FAKTURAMERK
KOMMENTAR