Praktisk slokkeøvelse 13.10.22

Medarbeider i brannuniform som bruker et slokkeapparat

Dato: 13.10.2022 – 14:30 til 15:30

Sted: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Pris: 900kr
kr. 150,- i gebyr dersom ikke påmeldt deltaker møter

Påmeldingsskjema

PÅMELDING
FORNAVN
ETTERNAVN
FIRMANAVN
ORGANISASJONSNUMMER
EPOST
FØDSELSDATO
KONTAKTPERSON (VED PÅMELDING AV FLERE)
DELTAKERS MOBILTLF
FAKTURAADRESSE
POSTNR OG STED
FIRMATELEFON
FAKTURAMERK
KOMMENTAR