Praktisk slokkeøvelse

Medarbeider i brannuniform som bruker et slokkeapparat

Dato: 27.10.2022 – 14:30 til 15:30

Sted: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Pris: 900kr

Påmeldingsskjema

PÅMELDING
FORNAVN
ETTERNAVN
FIRMANAVN
ORGANISASJONSNUMMER
EPOST
FØDSELSDATO
KONTAKTPERSON (VED PÅMELDING AV FLERE)
DELTAKERS MOBILTLF
FAKTURAADRESSE
POSTNR OG STED
FIRMATELEFON
FAKTURAMERK
KOMMENTAR