Slokkeøvelse 04.10.2023

Dato: 04.10.23 – 13.30: til 14:30 (Påmeldingfrist 2 virkedager før kursdato)

Sted: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Pris:

950 kroner

Målgruppe:

Kurset passer både for bedrifter og beboere i borettslag og sameier.

Mål:

Brukeren skal etter endt kurs inneha tilfredsstillende kunnskap til å stoppe et begynnende branntilløp (i tidlig fase) med de vanligste slokkemidlene, og ha tilegnet seg forutsetninger for å bedre vurdere risikoen og påfølgende handlinger.

Kursinnhold:

Kurset gir deg kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved branntilløp. Du tilegner deg ferdigheter i bruk av håndslokkeapperater.

Varighet:

1 time