Varme Arbeider klasseromskurs

Medarbeider med flammer i bakgrunnen

Dato: 13.10.2022 – 08:30 til 16:00

Sted: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Pris: 2 200kr

Påmeldingsskjema

PÅMELDING
FORNAVN
ETTERNAVN
FIRMANAVN
ORGANISASJONSNUMMER
EPOST
FØDSELSDATO
KONTAKTPERSON (VED PÅMELDING AV FLERE)
DELTAKERS MOBILTLF
FAKTURAADRESSE
POSTNR OG STED
FIRMATELEFON
FAKTURAMERK
KOMMENTAR