Brannsikkerhet: Overtakelse og drift

Senter for Eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til todagers kompetanseprogram i brannsikkerhet.

2.-3. februar 2023

Det faglige programinnholdet er todelt:

 1. Dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen
 2. Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen

Det er også mulig å delta på kun én av dagene, om ønskelig.

Målgrupper dag 1: Eiendoms- og driftssjefer hos byggeiere og forvaltningsselskap,  prosjektledere hos eiendomsbesittere som er med i byggeprosjekter.

Målgrupper dag 2: Samme som dag 1 samt også for driftsledere og vaktmestere/driftsteknikere, driftspersonell hos virksomhet som leier mange bygg, styret i borettslag/sameier. Dette er aktuelt for alle som drifter bygg og har overordnet ansvar for brannsikkerheten.

Deltakeravgift er kr 8.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning.

Det er også mulig å delta på kun én av dagene, om ønskelig. Avmerkes da under posten «Evt fakturareferanse» i påmeldingsfeltet.

Bindende påmelding. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

Program dag 1: Dokumentasjon i en overtakelsesfase – bestillerkompetanse

Lover og forskrifter. Byggets forutsetninger

 • Brannkonsept med tegninger og dokumentasjon på eventuelle fravik
 • Risikoklasse og brannklasse

Får eier det som er bestilt i brannkonseptet?

 • Detaljprosjektering og dokumentasjon på branntekniske installasjoner
 • Eksempler; ledesystem, røykventilasjon, manuelt slokkeutstyr, evakueringsplaner, rømningsplaner, låser på dører i rømningsvei.

Ferdigattest/brukstillatelse

 • Ferdigbefaring/idriftsettelsesrapporter/tester individuelt og fullskala
 • Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold, beskrivelser i FDV-dokumentasjon

Leveranse brannalarmanlegg

 • Detaljprosjektering
 • Alarmorganisering
 • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)

Leveranse sprinkleranlegg

 • Detaljprosjektering
 • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)

Program dag 2: Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen:

Lover og forskrifter etablerte bygg

 • FOB og internkontrollforskriften

Krav til dokumentasjon av brannsikkerheten

 • Byggets forutsetninger/bruk
 • Branntekniske plantegninger/brannkonsept

Tilstandsvurdering

 • Hva utløser krav/behov til en tilstandsvurdering?
 • Bruksendring/ombygging og byggesak
 • DD rapport

Ansvarsfordeling eier/bruker

 • Hvem har ansvaret
 • Samordning av brannvernarbeidet
 • Øvelse/opplæring

Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold

 • Risikovurdering
 • Internkontrollforskriften
 • FDV-dokumentasjon

Bygningsmessig brannsikring

 • Krav og løsninger
 • Mangelfull brannsikring, eksempler
 • FDV-dokumentasjon

For kursbestilling – send epost til kurs@firesafe.no