E-Læring: Brannvern for Hotell

Kurs i brannvern for hotellbransjen

Her lærer du om de viktigste elementene innen brannsikkerhet i hotellmiljøer. I kurset snakker vi om brannteori, farer og konsekvenser, branninstruks, evakuering og tekniske installasjoner innen brann.
Vi tar for oss oppgaver og instrukser spesifikt for ansatte på hotel, som for eksempel:

  • F&Bs rolle ved brann
  • Ulike situasjoner som kan møte housekeeping på rommene.
  • Brannfarer på hotellkjøkkenet.

Firesafe e-læring, Grunnleggende Brannvern for Hotell, bidrar til kompetanseheving og ivaretakelse gjennom en lærerik opplæringsmodul der eleven tilegner seg nødvendig kunnskap om hva som kreves i henhold til brannforskriftenes krav.