E-Læring: Brannvern Grunnkurs

Branslokningsapparat
Krav om brannvernopplæring til eiere og brukere av byggverk må opprettholdes, og ved å gjennomføre vår e-læring i grunnleggende brannvern, tilfredstiller brukeren myndighetenes krav til kunnskap om brannvern samt dokumentasjon.

Firesafe e-læring bidrar til kompetanseheving og ivaretakelse gjennom en lærerik opplæringsmodul der eleven tilegner seg nødvendig kunnskap om hva som kreves i henhold til brannforskriftenes krav. Opplæringsløpet passer alle, og dekker de viktigste temaene innen forebygging av brann og minimering av konsekvenser.