e-Læring: Brannvern Grunnkurs

Branslokningsapparat

Krav om brannvernopplæring til eiere og brukere av byggverk må opprettholdes, og ved å gjennomføre vår e-læring i grunnleggende brannvern, tilfredstiller brukeren myndighetenes krav til kunnskap om brannvern samt dokumentasjon.

Firesafe e-læring bidrar til kompetanseheving og ivaretakelse gjennom en lærerik opplæringsmodul der eleven tilegner seg nødvendig kunnskap om hva som kreves iht brannforskriftenes krav. Opplæringsløpet passer alle, og dekker de viktigste temaene innen forebygging av brann og minimering av konsekvenser.