E-læring: Brannvern

Utføring av kontroll av brannslokningsapparater

Brannsikkerheten er viktig å opprettholde selv under strenge smitteverntiltak.
Brannkrav til eiere og brukere av byggverk må opprettholdes, og vi ønsker å bidra med digitale brannøvelser og opplæring knyttet til brannsikkerhet.

Dette opplæringsløpet er mer innholdsrik og kundeunik enn vår Kahootløsning og med ytterligere mulighet for rapportering og dokumentasjon.

Firesafe e-læring bidrar til kompetanseheving og/eller ivaretakelse gjennom en lærerik opplæringsmodul der eleven tilegner seg nødvendig kunnskap om hva som kreves iht brannforskriftenes krav.

Opplæringsløpet vil kunne være bransje/kjedeunikt ved at vi legger inn momenter som er relevant for forebygging av brann og opptreden i din bransje. E-læringen er derfor oppleves som engasjerende, lærerik og nyttig for ansatte i bygget/virksomheten.

For kursbestilling – send epost til kurs@firesafe.no