E-læring: Varme arbeider + slokkeøvelse

Utføring av brannbeskyttelse av stål

Firesafe og Trainor lanserer nå et helt nytt tilbud for Varme arbeider sertifisering som inkluderer praktisk slokkeøvelse. Kurspakken inneholder e-læringskurs og praktisk slokkeøvelse. Det gjør det enkelt å ta komplett varme arbeider sertifikat. Varigheten på e-læringskurset er 4 timer og slokkeøvelsen tar ca 1 time å gjennomføre.

Firesafe har 17 lokasjoner man kan ta den påkrevde slokkeøvelsen.

For å få best mulig utbytte av opplæringen, så anbefaler vi at e-læringskurset gjennomføres før den praktiske slokkeøvelsen. For å få utstedt sertifikat av Norsk Brannvernforening må den praktiske slokkeøvelsen være gjennomført innen 3 måneder etter bestått e-læringskurs. Dersom e-læringskurset ikke er fullført før slokkeøvelsen kan e-læringskurset fullføres i ettertid.

VIKTIG INFORMASJON: Etter den 1. januar 2020 er sikkerhetsforskriften oppdatert og denne finner dere her. Det er viktig at deltakerne gjør seg kjent med denne.

 

Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider (PDF)

Engelsk utgave av Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider (PDF)

Usikker på om du trenger sertifikat i varme arbeider? Sjekk vår FAQ

Målsetning

Kurset skal bidra til å gi deltakeren nødvendige kunnskaper om hvordan en brann kan starte og utvikle seg, tiltak som må gjøres for å kunne utføre varmt arbeid på en trygg måte, og hvordan man kan slokke en brann hvis det likevel skjer.

Målgruppe

Kurset er for alle som skal utføre varme arbeider eller være i rollen som brannvakt i et område hvor det utføres varmt arbeid.

Varmt arbeid er arbeid hvor man bruker verktøy som avgir nok gnister eller varme til at en brann kan oppstå. Eksempler på varme arbeider er sveising, skjæring, sliping, vinkelsliping, lodding, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av åpen ild.

Kurset inneholder disse emnene

Varme arbeider sertifisering, teori e-læring

 • Branntrekanten
 • Faremomenter ved bruk av forskjellige typer verktøy
 • Hvordan varme sprer seg
 • Bruk av gass i forbindelse med varmt arbeid
 • Hvordan brann sprer seg, og hvordan det kan hindres
 • Risikovurdering av arbeid
 • Dokumentasjon
 • Tiltak for å sikre arbeidsplassen
 • Hvordan slokke en brann
 • Forskjellige typer slokkemidler

Praktisk slokkeøvelse

 • Brannslokkingsmetoder
 • Slokkemidler og bruksområde
 • Slokketeknikker

For å få utstedt sertifikat i varme arbeider kreves det at eksamenen er bestått og at det foreligger dokumentasjon på at praktisk slokkeøvelse er gjennomført. Sertifikatet er digitalt via Norsk Brannvernforenings mobilapp «Bvis».

Sertifikatet er gyldig i Norden i fem år før det må fornyes.