En slokkeøvelse gir beboere viktig kunnskap når sekundene teller 

Slokkeøvelse for borettslag og sameie

Hva gjør du når sekundene teller? En slokkeøvelse gir beboere viktig kunnskap når sekundene teller.

En slokkeøvelse gir økt trygghet for alle beboere

Alle boliger har minst et slokkeapparat. Sørg for at beboere kan bruke et slokkeapparat og lærer mer om ulike typer branner (for eksempel frityr, olje, møbel, elektrisk, kjøkken, mobil, data).

Det finnes mange forskjellige typer slokkemiddel med forskjellige slokkeklasser, hva trenger en beboer? Hvor bør slokkeapparatet plasseres?

Kursinnhold/dere får:

  • Øke kunnskapen om forskjellige slokkemidler som benyttes, samt senke terskelen for å benytte slokkeapparater ved brann. Brannutvikling, tid vi har til rådighet ved en brann.
  • Øke kunnskapen om hvilke slokkemidler som kan benyttes ved brann, samt beherske praktisk slokking med et slokkeapparat. Alle får anledning til å øve med håndslokkeapparat på levende ild.
  • Kursets varighet: 1 time (max 20 pers per pulje)
  • Ta kontakt for pris

Et kurs om slokketeknikk, bruksområder og en praktisk slokkeøvelse kan utgjøre stor forskjell når sekundene teller!

Lokasjon: På egnet plass i nærheten av borettslaget/sameiet, eller i Firesafe sine lokaler.