Kahoot! Digital brannøvelse

Brannøvelse med Kahoot! gir deg en rimelig, enkel, effektiv, engasjerende og, ikke minst, morsomt brannøvelse for din organisasjon og samtidig ta hensyn til smittevernet.

Byggverkene våre er i daglig bruk, og mennesker prøver etter beste evne å holde hjulene i
gang. Brannsikkerheten er viktig å opprettholde selv om hovedfokus i dag er smittevern. Brannkrav til eiere og brukere av byggverk må derfor opprettholdes, og vi ønsker å bidra med digitale brannøvelser og opplæring knyttet til brannsikkerhet.

Kahoot! gjør opplæringen interaktiv, og får ansatte til å ta en aktiv del ved at opplæringen tar del i bygget og ansatte beveger seg innom alle relevante branntekniske installasjoner. Der mottar deltakeren spørsmål før man blir veiledet videre og ender opp på virksomhetens oppmøteplass.

Firesafe sørger for utsending av øvelse til din organisasjon, support ved behov og tilsending av dokumentasjon.

For kursbestilling – send epost til kurs@firesafe.no