Dato: 
30.08.2017 - 09:00
Sted: 
Robsrudskoen 15, 1470 Lørenskog
Pris: 
2 700kr
Kurset i brannforebygging (brannvernlederkurs) gir påkrevet opplæring og kunnskap til brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Firesafes kurs i brannforebygging (tidligere Brannvernlederkurs) gir påkrevet opplæring og kunnskap til eier og bruker, eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Brannvernloven med forskrift om brannforebygging og internkontrollforskrifter (HMS-lovgivning) krever at du som eiers og brukers representant for brannvern kan dokumentere den nødvendige opplæring og kunnskap som kreves for å kunne ivareta oppgaven. Kursets hensikt er å gi eiers og brukers representant den nødvendige innsikt om deres plikter innen brannforebygging, og ansvar-/oppgavefordeling i en brannsituasjon, gjeldende lover og forskrifter samt den enkeltes ansvar ved forebyggende brannvern.

Kurset inneholder:

  • Brannstatistikk/ brannårsaker
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Passive og aktive brannverntiltak
  • Branndokumentasjon
  • Internkontroll/ risikokartlegging/ ansvar 
  • Øvelse og opplæring
  • Tilsyn