Totalleverandør brannsikring

Brannsikkerhet: Overtakelse og drift

Senter for Eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til todagers kompetanseprogram i brannsikkerhet.
Ny dato kommer

Det faglige programinnholdet er todelt:

1. Dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen
2. Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen

Det er også mulig å delta på kun én av dagene, om ønskelig.

Målgrupper dag 1: Eiendoms- og driftssjefer hos byggeiere og forvaltningsselskap,  prosjektledere hos eiendomsbesittere som er med i byggeprosjekter.

Målgrupper dag 2: Samme som dag 1 samt også for driftsledere og vaktmestere/driftsteknikere, driftspersonell hos virksomhet som leier mange bygg, styret i borettslag/sameier. Dette er aktuelt for alle som drifter bygg og har overordnet ansvar for brannsikkerheten.

Fra Firesafe stiller Oskar Westerberg, Atle Killerud, Ketil Ellefsen, Ståle Eilertsen.

Deltakeravgift er kr 8.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning.

Det er også mulig å delta på kun én av dagene, om ønskelig. Avmerkes da under posten «Evt fakturareferanse» i påmeldingsfeltet.

Bindende påmelding. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

 

Program dag 1: Dokumentasjon i en overtakelsesfase – bestillerkompetanse

Lover og forskrifter. Byggets forutsetninger

  • Brannkonsept med tegninger og dokumentasjon på eventuelle fravik
  • Risikoklasse og brannklasse

Får eier det som er bestilt i brannkonseptet?

  • Detaljprosjektering og dokumentasjon på branntekniske installasjoner
  • Eksempler; ledesystem, røykventilasjon, manuelt slokkeutstyr, evakueringsplaner, rømningsplaner, låser på dører i rømningsvei.

Ferdigattest/brukstillatelse

  • Ferdigbefaring/idriftsettelsesrapporter/tester individuelt og fullskala
  • Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold, beskrivelser i FDV-dokumentasjon

Leveranse brannalarmanlegg

  • Detaljprosjektering
  • Alarmorganisering
  • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)

Leveranse sprinkleranlegg

  • Detaljprosjektering
  • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)

Program dag 2: Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen:

Lover og forskrifter etablerte bygg

  • FOB og internkontrollforskriften

Krav til dokumentasjon av brannsikkerheten

  • Byggets forutsetninger/bruk
  • Branntekniske plantegninger/brannkonsept

Tilstandsvurdering

  • Hva utløser krav/behov til en tilstandsvurdering?
  • Bruksendring/ombygging og byggesak
  • DD rapport

Ansvarsfordeling eier/bruker

  • Hvem har ansvaret
  • Samordning av brannvernarbeidet
  • Øvelse/opplæring

Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold

  • Risikovurdering
  • Internkontrollforskriften
  • FDV-dokumentasjon

Bygningsmessig brannsikring

  • Krav og løsninger
  • Mangelfull brannsikring, eksempler
  • FDV-dokumentasjon
Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no