Totalleverandør brannsikring

Brannsymposium

Samfunnet er i endring, fokus på miljø og bærekraft griper inn overalt, nye byggemetoder tas i bruk, og byggene brukes forskjellig. Dette påvirker også hvordan vi må jobbe med brannsikkerhet fremover.

Hva betyr det for eksempel for brannsikkerheten at el-biler tar over for fossile biler? Kan vi bygge høyhus i tre? Hvordan skal sikker rømning ivaretas når byggene skal være tilgjengelige for alle, også mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hvilke utfordringer står vi foran i fremtiden? Dette er noen av spørsmålene vi stiller på årets Brannsymposium.

Funksjonsbaserte forskrifter krever også mer av den som skal bygge eller bruke et bygg. Man må vite hva man skal ha og følge opp at man får det man har bestilt. Samtidig stiller lovverket tydelige krav til ditt ansvar som eier eller bruker av et bygg når det gjelder brann. 
 
Bedre brannsikkerhet krever godt, systematisk arbeid over tid, årets Brannsymposium vil gi deg ny kunnskap til dette arbeidet.

Årets Brannsymposium er innholdsrikt, se komplett program her

Noen av temaene:

  • Når er brannsikringsarbeider søknadspliktig?
  • Får du det bygget du har bestilt?
  • Tilsyn som virkemiddel for økt brannsikkerhet
  • Hva med taktil merking
  • Elbil-lading i garasjeanlegg
  • Høyhus i massivtre
  • Oslo i utvikling

Årets konferanse har dyktige foredragsholdere med ulik kompetanse, erfaring og ståsted i den brannfaglige diskusjonen. 

Velkommen - meld deg på i dag!

Firesafe arrangerer nå Brannsymposium for 13. gang, i år møtes vi på Grand Hotel i Oslo. 

Har du spørsmål? 
kontakt anne.friberg@firesafe.no
eller ring +47 09110

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no