Totalleverandør brannsikring

E-læring brannvern

Brannsikkerheten er viktig å opprettholde selv under strenge smitteverntiltak.
Brannkrav til eiere og brukere av byggverk må opprettholdes, og vi ønsker å bidra med digitale brannøvelser og opplæring knyttet til brannsikkerhet.

Dette opplæringsløpet er mer innholdsrik og kundeunik enn vår Kahootløsning og med ytterligere mulighet for rapportering og dokumentasjon.

Firesafe e-læring bidrar til kompetanseheving og/eller ivaretakelse gjennom en lærerik opplæringsmodul der eleven tilegner seg nødvendig kunnskap om hva som kreves iht brannforskriftenes krav.

Opplæringsløpet vil kunne være bransje/kjedeunikt ved at vi legger inn momenter som er relevant for forebygging av brann og opptreden i din bransje. E-læringen er derfor oppleves som engasjerende, lærerik og nyttig for ansatte i bygget/virksomheten.

--------
For mer informasjon og bestilling, kontakt kursansvarlig Peter Høyum:)
m: peter.hoyum@firesafe.no
t: 901 55 380

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no