Førstehjelp- og hjertestarterkurs er et praktisk fag og inneholder tema og øvelser som f.eks:

  • Hva er livreddende førstehjelp?
  • Frie luftveier
  • Varslingsrutiner til interne og eksterne ressurser
  • Pasientundersøkelse
  • Bevisstløshet og sideleie
  • Fremmedlegeme i luftveier
  • Hjerte- lungeredning
  • Bruk av hjertestarter

Eksempler på temaer fra kursene
Blødninger, kuttskader, hjerneslag, strømskader, brannskader, HLR og hjertestarter, emosjonell omsorg.

Praktisk
Undervisningsrommet bør ha god gulvplass, slik at kursdeltagerne har plass til å trene på hjerte/lunge-redningsdukkene. Firesafe har alt forbruksmateriell og utstyr med seg ved ankomst og gir detaljert dokumentasjon i etterkant.

-----------
I tillegg til åpne kurs med faste datoer, så utfører vi tilpasset opplæring etter kundens ønsker.
For mer informasjon: kurs@firesafe.no
(husk å skrive ønsket kurs, dato og lokasjon)

For e-læring kan vi også gjøre bedriftstilpasset kursinnhold.