Totalleverandør brannsikring

Gratis miniseminar

Firesafe gjennomfører en rekke gratis miniseminar og frokostmøter over hele Norge.
I etterkant av storbrannen i parkeringshuset på Sola har det dukket opp mange spørsmål knyttet til brannsikkerhet i parkeringsanlegg, blant annet knyttet til den økte andelen elbiler.
Vi inviterer til gratis frokostmøte der vi går gjennom hvilke krav som gjelder, hvilke utfordringer en står ovenfor på denne type anlegg, samt hvordan elbiler påvirker brannsikkerheten. Vi ser også på løsninger for oppgradering av bærende konstruksjoner.

 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no