Totalleverandør brannsikring

Slokkeøvelse

Kurset gir deg kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved branntilløp og du tilegner deg ferdigheter i bruk av håndslokkeapparater. Kurset begynner med en teoretisk gjennomgang av brannutvikling, tiden vi har til rådighet, hvilke slokkemiddeler som vi har og hva disse kan brukes på. Deretter avholdes en praktisk slokkeøvelse der du får anledning til å øve med håndslokkeapparater.

Kurset inneholder:

  • Brannteori- og risiko
  • Sikkerhetsregler
  • Praktiske slokkeøvelser/brannøvelse og demonstrasjoner

Slokkekursene arrangeres samtidig med kurset Varme Arbeider, men med oppmøte på kurssted kl 14.45.

Informasjon/påmelding
send epost til lene.kjolberg@firesafe.no
eller tove.fredriksen@firesafe.no

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no