Totalleverandør brannsikring

Varme Arbeider klasseromskurs med praktisk slokkeøvelse

Varme Arbeider klasseromskurs med praktisk slokkeøvelse

Kommende kurs

Pages

Varme Arbeider klasseromskurs med praktisk slokkeøvelse

Hvert år oppstår det brann i forbindelse med utførelse av varme arbeider. Derfor er det viktig at de som utfører slikt arbeid er godt kjent med ulike former for brannrisiko.

Det ligger et felles ansvar på oppdragsgiver, arbeidsgiver og arbeidstaker å sørge for at den som skal utføre varme arbeider har gyldig sertifikat. Et varme arbeider kurs sikrer grunnleggende brann- og sikkerhetsfaglig kompetanse, og er en forutsetning for å utføre varme arbeider på en trygg måte.

Varme arbeider

Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, oppvarming og sveise-, skjære-, lodde eller slipeutstyr på arbeidsplassen. Slikt arbeid foregår tryggest på arbeidsplasser som jobber med dette til daglig, som for eksempel et sveiseverksted. Her stilles det ikke krav til varme arbeider kurs.

Utføres varme arbeider imidlertid på en tilfeldig arbeidsplass, øker risikoen for brann og det stilles krav til sertifikat. Eksempler på arbeid man kan ta etter varme arbeider kurs er montering og reparasjon av maskiner, rør og beholdere.

Kursets innhold

Vi i Firesafe gjennomfører varme arbeider kurs for håndverkere og personer som utfører installasjons-, monterings- og vedlikeholdsarbeid ved hjelp av blant annet sveising, skjæring og sliping.

Etter et varme arbeider kurs skal deltakeren ha fått tilstrekkelig kunnskap for å kunne utføre varme arbeider på en forsvarlig måte. Kurset inneholder først en forelesningsdel og avsluttes med en praktisk slokkeøvelse og oppsummerende teoretisk prøve.

 

Vårt varme arbeider kurs inneholder:

 • ansvar, lover og forskrifter
 • brannteori og risiko
 • brannforebyggende tiltak
 • sikkerhetsregler
 • praktisk slokkeøvelse og brannøvelse
 • avsluttende prøve

Krav til kurs

 • Kurset skal ha en varighet på minst 7,5 klokketimer, inkludert slokkeøvelser og eksamen
 • Antall kursdeltakere skal ikke gå over 25 personer
 • Hver deltaker av kurset blir tildelt en lærebok som de også får beholde
 • Hver deltaker skal utføre en slokkeøvelse med håndslokker
 • Hver kursdeltaker skal gjennomføre og bestå eksamen

Grunnleggende informasjon - eksamen

 • Hver deltaker får 45 minutter på å fullføre eksamen
 • Godkjent lærebok er tillatt hjelpemiddel under eksamen

Slokkeøvelse

 • Gjennomføring av slokkeøvelse ved sertifiseringskurset er et krav
 • Om deltaker har gjennomført slokkeøvelse i løpet av de siste to årene før kurset, kan de slippe gjennomføring av slokkeøvelse på nytt. Ved disse tilfeller skal det foreligge en skriftlig dokumentasjon.

Det er også mulig å kun ta del i den praktiske slokkeøvelsen av et varme arbeider kurs, kontakt oss for mer informasjon om dette.

Årskontroll

Firesafe utfører kostnadsfritt den lovpålagte årskontrollen på de to brannslokkerne i den betalende deltakers servicebil. Dette forutsetter at kurstaker parkerer servicebilen på Firesafes avdelingskontor i den perioden varme arbeider kurs gjennomføres.

Offentlige krav

Forsikringsselskapene stiller nå krav til gyldig sertifikat ved utførelse av varme arbeider kurs. Målet er å øke forståelsen rundt brannfare og sikre forebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Kravet står oppført i sikkerhetsforskriftene og gjelder både bedriftens faste ansatte og innleid arbeidskraft.

Også myndighetene har satt krav til utførelse av varme arbeider. Disse er nedfelt i blant annet arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Lovene beskriver på en overordnet måte hvordan man skal forholde seg til risikofylt arbeid, og pålegger blant annet brannforebyggende tiltak og krav til internkontroll.

Et varme arbeiderkurs hos Firesafe dekker forsikringsselskapenes krav til opplæring. Bevis etter endt varme arbeider kurs utstedes av Norsk Brannvernforening NBF med en varighet på 5 år. Sertifikatet er gyldig i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Kontakt gjerne kurs@firesafe.no for mer informasjon.

Klikk her for spesialtilbud på praktisk sekketralle

--------
For mer informasjon og bestilling, kontakt kursansvarlig Peter Høyum:)
m: peter.hoyum@firesafe.no
t: 901 55 380

 

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no