Firesafe AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven innen følgende områder:

 • Søker i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av Brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3
 • Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3
 • Sentral godkjenning innenfor SØK, PRO, og UTF tiltaksklasse 2 for brannalarm og nødlys
 • Lokal ansvarsrett for UTF av bygningsmessig brannsikring i tiltaksklasse 3
 • FG-750 og FG-760 autorisasjon for prosjektering, installasjon, og service av brannalarm
 • Firesafe er registrert som kompetent virksomhet for vedlikehold av håndslokkere og brannslangetromler
 • Firesafe er medlem i Brannfaglig Fellesorganisasjon og Brannteknisk Forening
 • Firesafe er tilknyttet Utilities NCE (tidl Sellihca), JQS, StartBANK og TransQ som kvalifikasjonsordning og leverandørregister.

Firesafe er sertifisert i henhold til miljøstandard ISO 14001:2004. Vi har identifisert de vesentlige miljøaspektene i vår organisasjon, som er:

 • Avfallsbehandling; sortering, innlevering og gjenvinning
 • Transport av mennesker, varer og produkter
 • Produktsubstitusjon
 • Utslipp til luft og jord; på verksteder og i forbindelse med slukkeøvelser

Firesafe er også medlem av Grønt Punkt. Dette innebærer at vi betaler vederlag for emballasjen som følger varene våre. Vederlaget skal dekke innsamling og gjenvinning av emballasjen.

Firesafe personvernerklæring og Code of Conduct

Firesafe personvernerklæring
Firesafe Code of Conduct

Last ned dokumentasjon:
Sentral godkjenning for ansvarsrett
Achilles TransQ
Achilles Utilities NCE (tidligere Sellihca)
Achilles Joint Qualification JQS
StartBank
Grønt Punkt
Miljøsertifikat NS-EN ISO 14001:2015
IQNet Sertifikat
Sertifiseringsdokument, oversikt over avdelinger

Firesafe Energy Marine og Offshore sertifikater/godkjenninger

MED B-Certificates:
A0 cable ≤ 52 mm
A0 pipe 6-406,4 mm
A0 cable 10-20 mm
A0 single and multicables + conduits
A60 pipe 6-406,4 mm
A60 cable ≤ 52 mm
A60 single and multicables + conduits

DNV-GL Type Approvals:
A0 cable ≤ 52 mm
A0 pipe 6-406,4 mm
A0 cable 10-20 mm
A0 single and multicables + conduits
A60 pipe 6-406,4 mm
A60 cable ≤ 52 mm
A60 single and multicables + conduits

Hydro Carbon (HC) Fires Certificates:
HC DNVGL Certificate