Besøk/Post: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no            

Mail: support@firesafe.no

Telefon: +47 940 00 618

Organisasjonsnummer: 958 249 799

 

/ Avdelingsleder: Jan Erik Hustad
mobil: 940 00 618
jan.erik.hustad@firesafe.no    

/ Teknisk konsulent/salg: Svein Erik Brandsegg
mobil: 982 46 735
sveinerik.brandsegg@firesafe.no 

/ Prosjektleder: Tor Erik Bjermeland
torerik.bjermeland@firesafe.no
mobil: 950 00 213

/ Branningeniør: Jonas Segtnan Berg
mobil: 980 02 067
jonas.segtnan.berg@firesafe.no 
 
/Branningeniør: Ruth Iren Tronstad
mobil: 926 64 139 
ruthiren.tronstad@firesafe.no
 
/ Prosjektleder røykventilasjon: Stian Olsen
mobil: 40 46 22 08
StianAndre.Lysell-Olsen@firesafe.no