Besøk: Kanalveien 105 A, 5068 Bergen
Post: Kanalveien 105 A, 5068 Bergen
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: support@firesafe.no 

Telefon: +47 55 19 55 30

Organisasjonsnummer: 958 249 799

 

/ Avdelingsleder Entreprenør: Torben Valding 
mobil: 909 57 156
torben.valding@firesafe.no

/ Avdelingsleder Rådgivning: Rune Duesund
mobil: 982 36 059
rune.duesund@firesafe.no

/ Avdelingsleder Tech Kontroll og service: John Arild Sjursen
mobil: 940 22 509
john.arild.sjursen@firesafe.no

/ Prosjektleder røykventilasjon: Thomas Olsen
Mobil: 45 84 73 55
E-post: ThomasWilhelm.Berg-Olsen@firesafe.no