Forhandler / Hålogaland brannteknikk AS

Post/Besøk: Birkelundveien 17, 8534 Liland

Mail: post@bravatek.no
Telefon: 91009640/46331460

Organisasjonsnummer: 920 329 551

Daglig leder: Mads Tollefsen, telefon 45784605