Besøk: Håreks gate 2, 8800 Sandnessjøen
Post: Håreks gate 2, 8800 Sandnessjøen
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: support@firesafe.no
Telefon: +47 950 95 200 
 
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 
/ Avdelingsleder Roger Nilssen
mobil: 908 67 221
roger.nilssen@firesafe.no
 
/ Prosjektleder røykventilasjon: Thomas Olsen
Mobil: 45 84 73 55
E-post: ThomasWilhelm.Berg-Olsen@firesafe.no