Besøk: Halsetsvea 38, 2323 Ingeberg
Post: Halsetsvea 38, 2323 Ingeberg
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: support@firesafe.no
Telefon: +47 62 51 89 50
 
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 
/ Avdelingsleder Entreprenør: Knut Arne Elvsveen              

mobil: 464 23 238
knut.arne.elvsveen@firesafe.no

/ Prosjektleder Entreprenør: Roger Bøvolden
mobil: 971 16 615
roger.bovolden@firesafe.no

/ Kontorleder: Vera Rødahl
mobil: 926 45 476
vera.rodahl@firesafe.no

/ Kontroll: Stig Morten Lierhagen
mobil: 909 16 668
stig.morten.lierhagen@firesafe.no

/Salgskonsulent Tech Kontroll & Service: Christer Johannesen
mobil: 412 99 592
christer.johannesen@firesafe.no 

/ Rådgivning: Christian Engh
mobil: 940 17 868
christian.engh@firesafe.no
 
/ Prosjektleder røykventilasjon: Andre Emanuelsen
Mobil: 41 20 43 22
E-post: Andre.Emanuelsen@firesafe.no