Besøk: Rørgata 16, 6517 Kristiansund N
Post: Rørgata 16, 6517 Kristiansund N           

Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: support@firesafe.no

Telefon: +47 940 00 618

Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder Entreprenør: Jan Erik Hustad
mobil: 940 00 618
jan.erik.hustad@firesafe.no

/ Rådgivning: Jonas Segtnan Berg
mobil: 980 02 067
jonas.segtnan.berg@firesafe.no
 
/ Prosjektleder røykventilasjon: Stian Olsen
Mobil: 40 46 22 08
E-post: StianAndre.Lysell-Olsen@firesafe.no