Besøk: Okkenhaugvegen 5 A, 7600 Levanger
Post: Okkenhaugvegen 5 A, 7600 Levanger    
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no    

Mail: support@firesafe.no

Telefon: +47 74 09 56 95

Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder Entreprenør Ben Jimmy Langmo
mobil: 901 49 227
ben.jimmy.langmo@firesafe.no

/ Tech Kontroll & service: Torben Lie
mobil: 400 20 276
torben.lie@firesafe.no
 
/ Prosjektleder røykventilasjon: Stian Jacobsen
mobil: 46 41 43 34
Stian.Jacobsen@firesafe.no
 
/ Salgssjef Midt-Norge, Roger Andresen
mobil: 906 66 100
roger.andresen@firesafe.no