Besøk: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: support@firesafe.no
Telefon: +47 09 110 / 22 72 20 20
 
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

Ordrekontor
/ Mobil: 930 23 256
ordre@firesafe.no / kontosøknad

/ Logistikksjef: Kim Andre Østegården
Mobil: 922 11 935
kim.andre.ostegarden@firesafe.no

/ Avdelingsleder Rådgivning Øst: Christian Engh
mobil: 940 17 868
christian.engh@firesafe.no

/ Daglig leder Tech Kontroll & Service: Ketil Ellefsen
mobil: 911 18 702
ketil.ellefsen@firesafe.no

/ Avdelingsleder Oslo Entreprenør Utførelse: Bård Kolstad
mobil: 908 51 296
bard.kolstad@firesafe.no

/ Avdelingsleder Sprinkler: Rune Kibsgaard
mobil: 992 66 655
rune.kibsgaard@firesafe.no

/ Etterlysende ledesystemer: Stian Kvernhusløkken
mobil: 922 95 791
stian.kvernhuslokken@firesafe.no
 
/ Prosjektleder røykventilasjon: Stian Jacobsen
mobil: 46 41 43 34
Stian.Jacobsen@firesafe.no
 
/ Avdelingsleder Produkter: Pål Paulsen
mobil: 957 27 746
pål.paulsen@firesafe.no
 
/ Inert Slokkegass/ Automatiske slokkeanlegg: Sindre Larsen Aalberg
mobil: 906 85 109  
sindre.aalberg@firesafe.no
 
Ved feil på brannalarmanlegg: tlf 22 72 20 20 / techpost@firesafe.no
Teknisk support etter kl. 16 / helg tlf 952 59 047. Kun for kunder med inngått avtale.