Besøk: Strykerveien 3, 1658 Torp
Post: Strykerveien 3, 1658 Torp                    

Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: support@firesafe.no

Telefon: +47 69 97 15 55

Organisasjonsnummer: 958 249 799
  

/Salgskonsulent Tech Kontroll & Service: Christer Johannesen
mobil: 412 99 592
christer.johannesen@firesafe.no   

/Prosjektleder Tech Kontroll & Service: Freddy Hovden
mobil: 992 59 194 
freddy.hovden@firesafe.no              

/ Avdelingsleder Entreprenør: Rino Stellmacher
mobil: 466 32 669
rino.stellmacher@firesafe.no     

/ Salg/kalkulasjon: Agmund Nordeide
mobil: 952 10 036
agmund.nordeide@firesafe.no 

/ Prosjektleder: Jørgen Nilsen
mobil: 940 01 575
jorgen.nilsen@firesafe.no

/ Prosjektleder røykventilasjon: Thomas Olsen
Mobil: 45 84 73 55
E-post: ThomasWilhelm.Berg-Olsen@firesafe.no