Besøk/post: Kongsvingervegen 6, 2040 Kløfta
Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: support@firesafe.no 
Telefon: +47 09 110 / +47 63 87 14 70
 
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 
 

/ Avdelingsleder: Ståle Fuglén
mobil: 909 93 923
stale.fuglen@firesafe.no

/ Selger/kalkulatør: Vegard Kragtorp
mobil: 970 81 144
vegard.kragtorp@firesafe.no

/ Kontorleder: Anne Cathrine Løep
mobil: 952 27 620
acl@firesafe.no

/ Avdelingsleder Sprinklerkontroll: Rune Kibsgaard
mobil: 992 66 655
rune.kibsgaard@firesafe.no

/ Avdelingsleder Tech Kontroll & Service: Per Eliassen
mobil: 940 29 758
per.eliassen@firesafe.no

/Salgskonsulent Tech Kontroll & Service: Christer Johannesen
mobil: 412 99 592
christer.johannesen@firesafe.no 

/ Prosjektleder røykventilasjon: Andre Emanuelsen

Mobil: 41 20 43 22
E-post: Andre.Emanuelsen@firesafe.no